SOCIAL

ARTIFICIAL GRASS

หญ้าเทียมสำหรับตกแต่งบ้านหรือธุรกิจร้านค้า ตามสไตล์ของคุณ

# EDEN 2 (สีเขียวล้วน)

หญ้าเทียมขนาด 2 x 25 m. (สูง 20 mm.)

# EDEN 3 (สีสปริง)

หญ้าเทียมขนาด 2 x 25 m. (สูง 30 mm.)

# EDEN 4 (สีสปริง)

หญ้าเทียมขนาด 2 x 25 m. (สูง 40 mm.)

# EDEN 1

หญ้าตีนเป็ดขนาด 40 x 60 m.

คู่มือและวิธีการติดตั้งหญ้าเทียม EDEN GRASS

วิธีติดตั้งหญ้าเทียม EDEN GRASS


กรณีติดตั้งบนพื้นดิน

วิธีดูแลรักษาหญ้า EDEN GRASS


หญ้าเทียม EDEN GRASS  มีอายุการใช้งานยาวนาน…