You are here:

รหัส # EDEN – 1


 • หญ้าเทียมตีนเป็ด Eden Grass ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร
 • ขนาด  : 40 x 60 cm.
 • สูง 3 เซนติเมตร

   Description

 • หญ้าแผ่นสามารถนำมายึดติดกันได้
 • ไม่ใช้พลาสติกรีไซเคิลในการผลิต จึงไม่มีกลิ่น ไม่มีสารพิษ และไม่ละลายเมื่อโดนความร้อน
 • เคลือบสารกัน UV ทำให้สีซีดช้า มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
 • สามารถปูได้บนพื้นผนัง สำหรับตกแต่งผนัง กำแพงให้สวยงาม
 • สามารถปูได้บนพื้นทั่วไป แต่ไม่เหมาะกับการเหยียบย่ำ
 • อายุการใช้งาน 8 -10 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

   Special

 • ไร้สารตะกั่วและโลหะหนัก
 • ปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง