ติดตั้งบนพื้นดิน

ขั้นตอนที่ 1

 • ลอกหน้าหญ้าจริงออกให้หมด จนถึงพื้นดิน
 • ถมหินเกล็ดหรือทราย ระดับความสูง 8-10 ซม. และปรับพื้นดินให้ลาดเอียง เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้ แล้วบดอัดให้แน่นด้วยลูกกลิ้ง หรือ เครื่องตบดินอีกครั้ง
 • ปูแผ่นใยสังเคราะห์ ( White Textile ) เต็มพื้นที่ที่ต้องการจะปูหญ้าเทียม

ขั้นตอนที่ 2

 • กำหนดแนวเส้นระยะที่ต้องการจะติดหญ้าเทียม เพื่อจะได้ตัดหญ้าตามรูปทรงที่ต้องการ ควรวางหญ้าในแนวที่ย้อนแสงกับทิศทางที่มองเข้าไปในพื้นที่ติดตั้ง เพราะจะทำให้ใบหญ้ามีสีสันที่สดกว่าการวางหญ้าในแนวตามใบหญ้า
 • คลี่ม้วนหญ้าเทียมออกมา และทิ้งไว้อย่างน้อย 45 นาที เพื่อให้หญ้าที่ถูกม้วนคลายตัว

ขั้นตอนที่ 3

 • หน้ากว้างของผืนหญ้าเทียม คือขนาด 2  เมตร หากพื้นที่มีขนาดใหญ่กว่า ต้องมีการต่อหญ้า 2 ผืนเข้าด้วยกัน โดยการต่อหญ้าให้ใช้เทปจ๊อย ( Joint Tape) วางตลอดแนวที่มีการต่อหญ้าเทียม
 • กาวที่ใช้ควรเป็นกาวยางทั่วไป หรือถ้าต้องการให้กาวติดแน่นทนทานต้องใช้กาว PU  2k  ผสมในอัตราส่วน 1:5
 • ตัดหญ้าให้ตรงแนวพอดี เพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อภายหลังการติดตั้ง หลังจากเชื่อมเทปจ๊อยกับหญ้าเทียมแล้ว ควรทิ้งให้กาวแห้งอย่างน้อย 1 ชม. แล้วค่อยทำการติดตั้งหญ้าลงบนพื้นดินต่อไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดกาว รวมถึงจ๊อยเทปและตัวหญ้าเทียม ต้องแห้งระหว่างทำการติดกาว
 • หลังจากนั้นให้ใช้หมุดสแตนเลสแท้ 100% ( เพื่อไม่ให้เกิดสนิมในภายหลัง ) รูปตัว U ยาว 6 นิ้ว ปักลงไปตามรอยเชื่อมต่อของตัวหญ้าแต่ละแผ่น และบริเวณขอบหญ้า ทิ้งช่วงห่างระยะทุกๆ 50 ซม. เพื่อยึดหญ้ากับพื้นดินให้แน่นขึ้น
 • หากวางหญ้าเต็มพื้นที่แล้ว ให้ใช้มีดคัตเตอร์ใบใหญ่ตัดแนวหญ้าส่วนเกินออก
 • ใช้แปรงพลาสติคปัดหญ้าให้ตั้งขึ้น

กรณีติดตั้งบนพื้นปูน/พื้นกระเบื้อง/พื้นคอนกรีต/พื้นไม้

 • เตรียมพื้นที่ที่จะติดตั้งหญ้าเทียมให้เรียบ แห้ง ไม่มีน้ำขัง หรือมีเศษขยะ
 • คลี่ม้วนหญ้าเทียมออกมา และทิ้งไว้อย่างน้อย 45 นาที เพื่อให้หญ้าที่ถูกม้วนคลายตัว
 • ทากาวยางตามมุม หรือ ขอบตามแนวหญ้า เว้นระยะการทาเป็นช่วง ๆ ไม่ควรทากาวตลอดทั้งแนวหรือทั้งผืน เพื่อให้น้ำสามารถไหลระบายออกได้
 • นำแผ่นหญ้าเทียมที่ทากาวยางแล้วนำมาวางลงบริเวณพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง  แล้วใช้วัสดุที่มีน้ำหนักกดลงบนหญ้าเทียมเพื่อให้กาวติดยึดกับพื้นปูน
 • หากพื้นที่ที่จะปู ต้องมีการต่อหญ้า 2 ผืนเข้าด้วยกัน ให้ใช้เทปจ๊อย ( Joint Tape) วางตลอดแนวที่มีการต่อหญ้าเทียม
 • กาวที่ใช้ควรเป็นกาวยางทั่วไป หรือถ้าต้องการให้กาวติดแน่นทนทานต้องใช้กาว PU  2k  ผสมในอัตราส่วน 1:5
 • ตัดหญ้าให้ตรงแนวพอดี เพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อภายหลังการติดตั้ง หลังจากเชื่อมเทปจ๊อยกับหญ้าเทียมแล้ว ควรทิ้งให้กาวแห้งอย่างน้อย 1 ชม. แล้วค่อยทำการติดตั้งหญ้าลงบนพื้นดินต่อไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดกาว รวมถึงจ๊อยเทปและตัวหญ้าเทียม ต้องแห้งระหว่างทำการติดกาว
 • หากวางหญ้าเต็มพื้นที่แล้ว ให้ใช้มีดคัตเตอร์ใบใหญ่ตัดแนวหญ้าส่วนเกินออก
 • ใช้แปรงพลาสติคปัดหญ้าให้ตั้งขึ้น