Wallpaper | Modern

หากต้องการสร้างสไตล์ที่โดดเด่นให้กับห้องที่คุณรัก ผนังของห้องคือกระดานผืนใหญ่ที่จะเติมสีสัน ให้มีชีวิตชีวา ลาเมซอง รวบรวมวอลล์เปเปอร์ไวนิลที่เป็นเหมือนงานศิลปะ ลวดลายสวยงาม โดดเด่น ผิวสัมผัสของชิ้นงานมีสไตล์ ” โมเดิร์น ” ใครออกแบบจากประเทศ อังกฤษ

Wallpaper | Modern

หากต้องการสร้างสไตล์ที่โดดเด่นให้กับห้องที่คุณรัก ผนังของห้องคือกระดานผืนใหญ่ที่จะเติมสีสัน ให้มีชีวิตชีวา ลาเมซอง รวบรวมวอลล์เปเปอร์ไวนิลที่เป็นเหมือนงานศิลปะ ลวดลายสวยงาม โดดเด่น ผิวสัมผัสของชิ้นงานมีสไตล์ ” โมเดิร์น ” ใครออกแบบจากประเทศ อังกฤษ

ข้อควรระวังในการติดตั้งวอลล์เปเปอร์

ในการติดตั้งวอลล์เปเปอร์ แล้วเห็นรอยต่อชัดเจน โดยเฉพาะวอลล์เปเปอร์ที่มีสีเข้ม อาจทำการแก้ไขในเบื้องต้น อาจติดตั้งแบบกลับแล้วทับกรีด หรืออาจใช้สีตกแต่งขอบกระดาษ เพราะเนื่องจากด้านหลัง วอลล์เปเปอร์เป็นสีขาว และดูคำแนะนำจากผู้ผลิตเป็นหลัก

** ควรตรวจสอบวอลล์เปเปอร์ทีละ 1 ม้วน
*** กรณีสินค้ามีปัญหา บริษัทฯ จะชดเชยต่อเมื่อเก็บฉลากไว้ทุกครั้งในการติดตั้ง และไม่เกิน 20% ของจำนวนที่ซื้อ